Các số điện thoại cần biết

Công an phường: (028) 38.297.373

Phản ánh về người nghiện ma túy và ANTT: (028) 38.826.371

Ủy ban nhân dân phường: (028) 38.390.856

Copyright @ 2023