Toà án nhân dân TP.HCM

Toà án nhân dân TP.HCM
Nguồn: Tạp chí Xây dựng

Địa chỉ: 131 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, Quận 1

Tòa nhà là công trình xây từ năm 1881 đến 1885 thì hoàn tất do Foulhoux và Bourard thiết kế, gọi là Tòa đại hình Sài Gòn (tiếng Pháp: Tribunal de Saigon) nằm trên đường Mac Mahon.

Năm 1898 thì cơ sở này đổi thành Tòa hình sự Sài Gòn (Cour criminelle de Saigon) kiêm Tòa Thượng thẩm Đông Dương (Cour d'appel de l'Indochine). Năm 1919 thì đây là Tòa Thượng thẩm Nam Kỳ (Cour d'appel de Cochinchine). Sang thời Việt Nam Cộng hòa thì tòa nhà này giữ chức năng cũ dưới chính thể mới và hoạt động là Tòa Thượng thẩm Sài Gòn, thường gọi là Pháp đình Sài Gòn.

Trụ sở Toà án Nhân dân TPHCM - Một tuyệt tác về kiến trúc

Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh được thành lập vào tháng 9 năm 1976 hoạt động tại 131 Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Thông qua các hoạt động xét xử, đã tích cực tuyên truyền đường lối chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và nhà nước, góp phần to lới vào công cuộc đấu tranh và phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội và bình yên cho nhân dân. Công trình này đã giữ được trọn vẹn công năng từ khi xây dựng cho đến nay, với tuổi thọ trên 130 năm và đã được công nhận là Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia vào năm 2012.

Copyright @ 2023