Nơi thành lập Kỳ bộ Nam kỳ

Nơi thành lập Kỳ bộ Nam kỳ

Địa chỉ: Phòng số 5, nhà số 88 Lê Lợi, phường Bến Thành, Quận 1

Chung cư số 88 Lê Lợi, phường Bến Thành, Quận 1 - một di tích lịch sử khác cũng đã được xếp vào hàng di tích lịch sử cấp quốc gia. Đó là căn phòng số 88/5. Theo tài liệu lịch sử thì chính tại nơi đây vào năm 1928 đã diễn ra Hội nghị thành lập Kỳ bộ Nam kỳ của tổ chức Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí hội.

Ðối với Sài Gòn và Nam Kỳ, tháng 10 - 1926, sau khi dự xong các lớp huấn luyện chính trị tại Quảng Châu, hai đồng chí Phan Trọng Bình và Nguyễn Văn Lợi được cử về Sài Gòn để chuẩn bị cho sự thành lập Kỳ bộ Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội ở Nam Kỳ. Và những ngày cuối năm 1926 sau những ngày chuẩn bị, Kỳ hội Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội Nam Kỳ đã ra đời tại trung tâm Sài Gòn. Sau khi tiếp nhận tổ chức Công hội đỏ của đồng chí Tôn Ðức Thắng, số hội viên của Kỳ bộ Nam Kỳ lên đông, Kỳ bộ Lâm thời được thành lập do đồng chí Phan Trọng Bình làm Bí thư.

Tuy hoạt động trong hơn hai năm, song từ sự chuẩn bị về cán bộ và tư tưởng để chuẩn bị cho sự ra đời tổ chức Ðảng đầu tiên ở Nam Kỳ, đánh dấu sự trưởng thành phong trào cách mạng ở Nam Kỳ và Sài Gòn - Chợ Lớn những năm Ðảng ta chưa ra đời. Di tích phòng số 5, nhà số 88 - Lê Lợi - quận I đã được Bộ Văn hóa Thông tin (cũ) công nhận là Di tích lịch sử theo Quyết định số 1288 - VH/QÐ ngày 16-11-1988 và là nơi đầu tiên tổ chức đại hội Kỳ hội Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội ở Nam Kỳ.

Copyright @ 2023